29/01/2023 20:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nguyên đán
元旦

Tác giả: Hà Như - Trần Thế Hào

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 29/06/2018 00:46

 

Nguyên tác

曚曨除夕待更新,
春主雲車降俗塵。
風馥滿園侵戊夜,
犬聲敲巷競雞晨。
殘冬光者輕三浣,
立歲懶生過七旬。
計用終年開虎月,
巧工常日在於寅。

Phiên âm

Mông lung trừ tịch đãi canh tân,
Xuân chúa vân xa giáng tục trần.
Phong phức mãn viên xâm mậu dạ,
Khuyển thanh xao hạng cạnh kê thần.
Tàn đông quang giả khinh tam hoán,
Lập tuế lãn sinh quá thất tuần.
Kế dụng chung niên khai hổ nguyệt,
Xảo công thường nhật tại ư dần[1].

Dịch nghĩa

Đêm cuối năm thao thức đợi sự thay đổi,
Xe mây của Chúa xuân đột nhiên giáng trần.
Gió thơm đầy vườn vào lúc canh năm
Tiếng chó vang ngõ xen tiếng gà gáy sáng.
Cả tháng chạp, ít có ngày sáng sủa
Ngày đầu năm, học trò lười đã quá 70 tuổi.
Công việc cả năm nên dự định từ tháng giêng,
Công việc cần sự khéo léo làm vào sáng sớm.

Bản dịch của Hà Như

Đêm mờ mịt tối đợi canh tân,
Xe Chúa xuân bay nhẹ giáng trần.
Hương cỏ, gió vườn vương vít dạ,
Chó nhà, gà xóm ngỡ ngàng xuân.
Suốt mùa, nắng đậu đâu dăm bữa,
Tảng sáng, tuổi lên quá thất tuần.
Nếu tính việc năm nhằm tháng hổ,
Lúc tay cần khéo, lựa đang dần.
[1] Tăng quảng hiền văn: “Nhất niên chi kế tại ư xuân, nhất nhật xảo công tại ư dần” 一年之計在於春,一日巧工在於寅 (Kế hoạch một năm là ở mùa xuân, công việc một ngày là lúc giờ dần).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hà Như » Nguyên đán