02/03/2021 02:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nghệ thuật thơ ca
Art poétique

Tác giả: Jacques Roubaud

Nước: Pháp
Đăng bởi hảo liễu vào 21/01/2018 00:45

 

Nguyên tác

Ce que disait le poème, je l’ai oublié

J’ai su ce que disait ce poème, mais je l’ai oublié

Le poème disait cela, mais cela que disait le poème, je l’ai oublié

Que le poème disait cela, est-ce cela que disait le poème? Si c’est cela que disait le poème, je l’ai oublié

Peut-être, sans savoir ce que disait le poème, alors que je disais le poème, (au temps où je disais le poème), déjà je l’avais oublié
mais si c’est cela que disait le poème, je l’ai oublié

Maintenant, quand je dis ce poème, je ne sais pas si je dis ce poème,
puisque ce que disait ce poème, je l’ai oublié

C’est pourquoi ce que dit ce poème n’est plus vraiment ce que disait le poème
et que j’ai oublié

Bản dịch của Phan Quỳnh Trâm

Tôi đã biết bài thơ nói gì nhưng tôi quên mất

Bài thơ đã nói như thế đó, nhưng tôi lại quên mất như thế đó là điều mà bài thơ đã nói

Rằng bài thơ đã nói như thế đó, có phải như thế đó là điều mà bài thơ đã nói? Nếu như thế đó là điều mà bài thơ nói, thì tôi cũng quên mất nó là gì

Có thể, không cần biết bài thơ đã nói gì, trong khi đọc bài thơ (lúc mà tôi đọc bài thơ), tôi cũng đã quên mất nó là gì rồi
nhưng nếu như thế đó là điều mà bài thơ đã nói, tôi quên mất nó là gì

Lúc này đây, khi tôi đọc bài thơ, tôi cũng không biết là tôi đang đọc chính bài thơ đó,
bởi vì tôi quên mất bài thơ đã nói gì

Vì thế cho nên điều mà bài thơ đang nói cũng không thực sự là điều mà bài thơ đã nói
và tại sao tôi đã quên mất nó là gì.
Có sách in tên bài thơ là Ce que disait le poème.
Dịch từ bản dịch tiếng Anh của Guy Bennett.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Jacques Roubaud » Nghệ thuật thơ ca