28/05/2024 14:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sông Thu Bồn

Tác giả: Nguyễn Đình Xuân

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Bóng nắng vào 07/06/2014 10:17

 

Nhớ em anh gọi
Thu Bồn
Sóng xa
Vỗ mãi vào cồn cát xa.

Dạt trôi
Về phía Vu Gia
Còn thương mái tóc
Vương xòa nắng mai.

Chiều trong leo lẻo
mắt ai
Xuôi về Cửa Đại
nắng nhoài cù lao.

Anh về
bóng nước lao xao
Qua Duy Xuyên
nhớ cồn cào sông Thu...

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Đình Xuân » Sông Thu Bồn