28/06/2022 08:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thương thay phận gái

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi karizebato vào 21/06/2009 05:06

 

Thương thay phận gái cũng là người,
Nỡ bỏ xuân xanh quá nửa đời.
Ông Nguyệt[1] nỡ nào trêu quải mãi,
Chị Hằng khéo nhẽ éo le thôi.
Hoa còn phong nhuỵ ong ve vãy,
Gió đã phai hương bướm tả tơi.
Quá ngán thợ trời[2] ghê gớm bấy,
Xuân xanh được mấy chút thương ôi.
(Theo Quế Sơn thi tập)

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008
[1] Theo điển cũ, có người đời Đường là Vi Cố gặp một ông già ngồi dưới bóng trăng đang kiểm sổ sách và thấy trong chiếc túi ông già mang theo có cuộn dây đỏ. Vi Cố hỏi thì ông già đáp: đây là cuốn sổ hôn nhân và cuộn dây đỏ (xích thằng) dùng để buộc chân nam nữ thành vợ thành chồng. Do điển này mà văn học cổ thường dùng: xích thằng, tơ hồng... để chỉ việc kết duyên vợ chồng; và Nguyệt lão, ông Tơ... để chỉ người mai mối hôn nhân.
[2] Do từ Hán “hoá công”.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Thương thay phận gái