25/03/2023 14:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gia Định tam thập cảnh - Quang Hoá Hồ già

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2018 15:31

 

Phiên âm

Quang Hoá tây tuần tuyệt lỗ trần,
Nhất gia Hồ Việt lưỡng tương thân.
Hồ gia thanh khởi thu vân yết,
Cửu thú sầu tuỳ tái thảo tân.
Lý tướng[1] ai ngâm đồng nháp điệu,
Minh phi[2] oán khúc nhược lưu thần.
Đương niên hảo kiến y thường hội,
Triệu phẫu Tần tranh công tác tân.

Dịch nghĩa

Quang Hoá đi tuền về phí Tây, sạch bụi giặc (Xiêm),
Miên Việt hai bên thân nhau như một nhà.
Tiếng kèn Hồ trổi lên đám mây thu ngừng lại,
Người đi lính thú lâu, sầu theo cỏ mới ở cửa ải.
Cùng nhập điệu với tiếng ngâm buồng của Lý Quảng,
Có cái thần của khúc đàn ai oán của Chiêu Quân.
Năm xưa nếu gặp hội áo xiêm,
Thì kèn này với cái chậu gõ của nước Triệu, đán tranh của nước Tần cũng được mời làm tân khách.

Bản dịch của Hoài Anh

Miền Tây sạch bóng gian tà,
Tình thân Miên Việt một nhà vui thay.
Kèn chiều, mây ngập ngừng bay,
Lính thú buồn cỏ xanh dày ải quan.
Điệu hoà Lý tướng thở than,
Mang thần vận cửa khúc đàn Minh phi.
Hội áo xiêm mở đến kỳ,
Tranh Tần phẫu Triệu so bì không thua.
Quang Hoá là tên một huyện của phủ Tây Ninh, thuộc tỉnh Gia Định đời Tự Đức, nay thuộc Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006
[1] Lý Quảng, một tướng giỏi đời Hán Văn Đế, Trung Quốc.
[2] Chiêu Quân, theo sử Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Gia Định tam thập cảnh - Quang Hoá Hồ già