20/06/2024 13:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trấn Quốc lâu vọng Tây Hồ
鎮國樓望西湖

Tác giả: Ngô Thì Sĩ - 吳時仕

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2015 22:19

 

Nguyên tác

浪泊前樓橫晚眺,
山光水色望晴堯。
落霞孤鶩湖千頃,
尺練叢花路數條。
狐窟訛傳餘草翠,
龍舟邪事逐煙消。
千村淹映斜陽外,
幾個漁層泛泛遙。

Phiên âm

Lãng Bạc[1] tiền lâu hoành vãn diểu,
Sơn quang thuỷ sắc vọng tình nghiêu.
Lạc hà cô vụ hồ thiên khoảnh,
Xích luyện tùng hoa lộ sổ điều.
Hồ quật[2] ngoa truyền dư thảo thuý,
Long chu[3] tà sự trục yên tiêu.
Thiên thôn yêm ánh tà dương ngoại,
Kỷ cá ngư tằng phiếm phiếm diêu.

Dịch nghĩa

Trên lầu trước hồ Lãng Bạc ngắm cảnh chiều,
Sắc nước màu non trong buổi trời quang tạnh.
Cánh cò bay lẻ đàn trong ráng chiều trên mặt hồ muôn dặm,
Mấy đường hoa cỏ lượn như dải lụa.
Truyện về hang cáo hoang đường nay chỉ còn đám cỏ xanh,
Truyền thuyết thuyền vua gặp phải tà phép cũng đã tan theo khói.
Thôn xóm muôn nhà thấp thoáng ngoài ánh tà dương chiếu rọi,
Mấy chiếc thuyền chài dập dềnh trên sóng nước.

Bản dịch của Nguyễn Hiệp

Trước lầu hồ Lãng mênh mông trải,
Sắc nước màu non rợn ngợp mây.
Trong ráng hồ xa cò lẻ cánh,
Men bờ lối nhỏ nhóm hoa lay.
Ngày nay "hang cáo" xanh mờ cỏ,
Chuyện cũ thuyền vua sương khói bay.
Ẩn hiện thôn làng chiều bóng xế,
Bờ xa thấp thoáng mấy thuyền chài.
Bài thơ này chép trong Hà Thành thi sao 河城詩抄 (ký hiệu VHb.319, do Trần Duy Vôn, hiệu Nhàn Vân Đình 閒雲亭 soạn trước năm 1975, chép các bài thơ viết về Hà Nội từ đời Trần đến đời Nguyễn hiện còn được giữ lại trong Hoàng việt thi tuyển, Truyền kỳ lục, Thăng Long cổ tích khảo...).

[1] Một tên gọi khác của Hồ Tây.
[2] Theo truyền thuyết, ngày trước ở Hồ Tây có một gò đất, có hang của con cáo chín đuôi đã thành tinh, thường hiện thành người để hại dân lành.
[3] Tích cũ, Lý Nhân Tông đi truyền trên Hồ Tây xem đánh cá, bỗng mây mù kéo đến, trong mây mù có chiếc thuyền nhỏ tiến thắng tới bên thuyền vua, trên thuyền có con hổ đang nhe nanh giơ vuốt. Ông chài Mục Thuận bèn quăng lưới chộp lấy hổ, mây mù chợt tan hết, trong lưới con hổ đã biến thành Thái sư Lê Văn Thịnh. Lê Văn Thịnh bị khép tội mưu phản, bị đày đi phương xa… Ở đây, tác giả tỏ ý không tin câu chuyện huyễn hoặc này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Thì Sĩ » Trấn Quốc lâu vọng Tây Hồ