28/09/2022 08:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biên cảnh
邊警

Tác giả: Tạ Trăn - 謝榛

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/01/2018 10:48

 

Nguyên tác

太白秋高烽火驚,
羽書飛下晉陽城。
沙場風急來胡馬,
亭障雲深出漢旌。
戰守何人能仗策,
朝廷今日始言兵。
懸知駕馭還多術,
早晚親臨細柳營。

Phiên âm

Thái Bạch[1] thu cao phong hoả kinh,
Vũ thư[2] phi hạ Tấn Dương[3] thành.
Sa trường phong cấp lai Hồ mã,
Đình chướng[4] vân thâm xuất Hán tinh.
Chiến thủ hà nhân năng trượng sách,
Triều đình kim nhật thuỷ ngôn binh.
Huyền tri giá ngự[5] hoàn đa thuật,
Tảo vãn thân lâm Tế Liễu[6] doanh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Mùa thu khói lửa chiến tranh,
Vũ thư bay gấp đến thành Tấn Dương.
Ngựa Hồ cuộn gió sa trường,
Mây mù cờ Hán cũng đương xuất thành.
Ai người đánh, giữ kế nhanh,
Triều đình toàn kẻ nói rành việc binh.
Ngựa xe điều khiển, tử sinh,
Doanh quân Tế Liễu liều mình nay mai.
[1] Sao Thái Bạch, tức Thái Bạch Kim Tinh 太白金星, cũng được gọi là sao Trường Canh 長庚, Khải Minh 啟明, biểu tượng của thần chiến tranh.
[2] Văn thư khẩn cấp báo quân tình ngày xưa, có gắn lông chim.
[3] Tức thành Thái Nguyên 太原, Sơn Tây, xưa là nơi tranh chiến của nhiều thế lực.
[4] Thành luỹ, quân doanh xây nơi biên cương hiểm yếu để phòng thủ.
[5] Điều khiển xe ngựa tiến lên nghênh chiến.
[6] Tên trại quân do Chu Á Phu 周亞夫 đóng giữ (158 tr.CN) chống Hung Nô, nay tại tây nam Hàm Dương, Thiểm Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tạ Trăn » Biên cảnh