05/12/2022 09:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quá Tương Âm huyện đề Thanh Thảo hồ

Tác giả: Đinh Nho Hoàn - 丁儒完

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi DNH vào 20/04/2017 20:50

 

Phiên âm

Mạn mang Tiêu khổng hựu Tương khâm
Thiên nhất sinh lai chiếu cổ câm
Tần lục âu hồi dao thảo luyện
Hà lư triều lạc thích thương châm
Ba ngư hương thấu phong tiền địch
Sở khách thu sinh nguyệt hạ tâm
Tình ý ngạc lâu khan bất tận
Hy văn nhất ký ái ưu thâm

Dịch nghĩa

Đã dòng Tiêu mênh mông chặn đầu lại sông Tương như vạt áo vắt ngang
Từ khi sinh ra xưa nay đều có bầu trời xanh soi xuống
Đàn chim âu trở về trên bãi rau tần rau ngổ làm lay động cả tấm lụa cỏ xanh
Khi nước triều rút xuống những lùm sậy lá tua tủa như mũi giáo nhọn đâm lên trời thẳm
Gió đưa mùi thơm của cá hồ Ba Khưu đến tận khúc sáo đang cất lên
Khiến cho người khách nước Sở dưới trăng chạnh lòng thu nhớ quê nhà
Bầu trười quang tạnh, tựa lầu nhìn xa bất tận
Mong sao thơ văn một khi viết ra đều mang nặng lòng ưu ái sâu xa

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Tiêu chặn trước, Tương vắt ngang
Ngàn năm soi bóng mênh mang bầu trời
Chim về tần, ngổ gió lay
Khi triều rút, sậy như cây giáo dài
Ba Khưu cá quý dậy mùi
Dưới trăng thu lạnh chạnh người khách qua
Nhìn trời bất tận nhớ nhà
Thơ văn lắng đọng sâu xa mặn nồng
Hồ Thanh Thảo còn goi là hồ Ba Khưu.

Nguồn: Mặc Trai sứ tập, NXB Văn học, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đinh Nho Hoàn » Quá Tương Âm huyện đề Thanh Thảo hồ