03/03/2021 22:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trúc chi từ kỳ 2
竹枝詞其二

Tác giả: Tôn Quang Hiến - 孫光憲

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Ngũ đại
Đăng bởi Lâm Xuân Hương vào 11/01/2017 17:19

 

Nguyên tác

亂繩千結絆人深,
越羅萬丈表長尋。
柳柳在身垂意緒,
藕花落盡見蓮心。

Phiên âm

Loạn thằng thiên kết bán nhân thâm,
Việt la vạn trượng biểu trường tầm[1].
Liễu liễu tại thân thuỳ ý tự,
Ngẫu hoa lạc tận kiến liên[2] tâm.

Dịch nghĩa

Tơ liễu rối rít như thân thiết quấn chân người ta lúc tiễn biệt,
Thân cao vượt rau cải hàng vạn trượng biểu hiện tầm vóc.
Loài liễu lấy thân buông rủ để tỏ tình tư,
loài sen khi hoa rụng hết cánh sẽ lộ ra lòng yêu thương.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tơ liễu nhiều quấn người thân thiết
Vạn trượng cao thân vượt qua rau
Liễu thân tình tự ngả đầu
Hoa sen hết cánh thương nhau tỏ tình.
Nguồn: Toàn Đường tuyệt cú tuyển thích, Lý Trường Lộ, Bắc Kinh xuất bản xã, 1995
[1] Đơn vị đo chiều dài, bằng 8 thước, tức 8 x 0,33 = 2,64m.
[2] Chữ liên 蓮 (cây sen) và liên 憐 (thương yêu) nghĩa khác nhau nhưng đọc cùng một âm. Tác giả mượn sự đồng âm này để ám chỉ chữ “liên tâm” có nghĩa là lòng yêu thương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Quang Hiến » Trúc chi từ kỳ 2