24/10/2020 16:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thư thạch bích
書石壁

Tác giả: Vương thị - 王氏

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/06/2014 11:52

 

Nguyên tác

何事潘郎戀別筵,
歡情未斷妾心懸。
汰王灘上相思處,
猿叫空山月滿船。

Phiên âm

Hà sự Phan lang luyến biệt diên,
Hoan tình vị đoạn thiếp tâm huyền.
Thái Vương than thượng tương tư xứ,
Viên khiếu không sơn nguyệt mãn thuyền.

Dịch nghĩa

Vì sao chàng Phan cứ mãi quyến luyến bữa tiệc tiễn đưa này,
Cuộc vui chưa hết, thiếp đang mong nhớ chàng.
Bờ suối Thái Vương này là nơi thiếp mong chàng về.
Vượn hú trong núi vắng, ánh trăng dãi đầy thuyền.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chàng Phan mãi tiệc tùng quyến luyến
Vui chưa tàn, em nhớ mong chàng
Thái Vương bờ suối chờ trông
Vượn kêu núi vắng, trăng vàng ngợp khoang
Tác giả là vợ của quan lệnh huyện Vĩnh Phúc, tỉnh Quảng Tây, họ Phan. Một hôm theo chồng đi thuyền tới một bữa tiệc tiễn đưa nọ, chồng vui chén cứ ở lại uống hoài. Bà cho phu lui thuyền tới một bờ suối ở đó chờ chồng. Đến nửa khuya không thấy chồng về, bà cảm xúc viết bài này trên vách đá.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương thị » Thư thạch bích