29/05/2022 15:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ái dục như lao ngục

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 29/12/2017 21:10

 

Từ xưa Đức Phật dạy rằng
Vợ con, nhà cửa trói trăng buộc ràng
Như lao ngục chốn trần gian
Tìm đâu ra khỏi con đàng tối tăm
Vợ con, nhà cửa trăm năm
Đời này, đời khác thậm thâm vô hình
Đam mê sắc dục thất tình
Phải vào miệng cọp, nín thinh cam lòng
Tự đắm mình chốn cùm gông
Chịu ngàn cay đắng vẫn không đổi dời
Tỳ kheo khất thực giữa đời
Thấy vua bắt trói nhiều người xích dây
Kìm kẹp khổ sở thân này
Phật rằng: khổ đó sánh tày không hơn!
Vợ con tham ái luỵ hờn
Xiết chặt tâm thức mê hôn luân hồi
Dục tình trói buộc ngàn đời
Sanh tử khổ hoạn khó rời, khó buông
Dây sắt, dây gai, dễ hơn...
Tâm tư vọng tưởng keo sơn nghiệp sầu
Nguồn: Đuốc sen (tập 19), Hệ phái Khất sĩ, NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Ái dục như lao ngục