03/08/2020 20:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trần thế bách niên

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi karizebato vào 27/05/2009 19:52

 

Nằm đây nhớ phố bên ngoài
Dập dìu xe cộ tình hoài giai nhân
Nỗi đời khe khắt trăm năm
Tồn sinh lả tả bặt tăm u tình
Hằng thường tâm thức nín thinh
Nằm đây tưởng niệm kiên trinh bên ngoài
Một mình gánh nặng lẻ loi
Hai mình chung gánh cũng loi lẻ mình
Đã mang số kiếp lênh đênh
Thở than cho lắm vẫn chênh vênh đời
Thôi thì một khóc mười cười
Dẫu sao đã vỡ bình rồi bấy thân
Nguồn: Bùi Giáng, Đêm ngắm trăng, NXB Trẻ, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Trần thế bách niên