14/06/2024 10:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ viết trong tù bài 1

Tác giả: Phan Bội Châu - 潘佩珠

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 05/08/2008 22:56

 

Nếu chết xong đi cái cũng hay,
Còn ta ta lại tính cho mày.
Trời đâu có ngục chôn thần thánh?
Đất há không đường ruổi gió mây?
Tát cạn bể Đông chèo tấc lưỡi,
Mở quang ngàn Bắc vẫy đôi tay.
Anh em ai nấy xin thêm gắng,
Công nghiệp ngàn thu há một ngày!
Núi Quan Âm, Quảng Châu, 1914

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Bội Châu » Thơ viết trong tù bài 1