27/11/2020 03:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phú đắc Việt sơn Việt thuỷ
賦得越山越水

Tác giả: Lý Hiếu Quang - 李孝光

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2014 22:13

 

Nguyên tác

賀家湖裏見秋風,
放翁宅前東復東。
兩行雲樹忽遠近,
十里荷花能白紅。
遊人濯足銀河上,
越女梳頭青鏡中。
我欲張帆上南斗,
扶桑碧海與天通。

Phiên âm

Hạ gia[1] hồ lý kiến thu phong,
Phóng Ông[2] trạch tiền đông phục đông.
Lưỡng hàng vân thụ hốt viễn cận,
Thập lý hà hoa năng bạch hồng.
Du nhân trạc túc Ngân Hà thượng[3],
Việt nữ sơ đầu thanh kính trung.
Ngã dục trương phàm thướng nam đẩu,
Phù Tang bích hải dữ thiên thông.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Thấy gió thu trên hồ ông Hạ
Về cực đông nhà Lục Phóng Ông
Hai hàng cây xa gần mây phủ
Mười dặm sen nở trắng lẫn hồng
Khách rửa chân động dòng Ngân Hán
Gái chải đầu soi kiến hồ trong
Muốn căng buồm lên sao nam đẩu
Đến Phù Tang trời biển cũng thông
Phú đắc là thể thơ được làm trong những trường hợp: trích một câu thơ của người trước làm đề bài thơ của mình, dành cho thí sinh đi thi, viết về đề mục cho sẵn, dành cho thơ ứng chế gồm nhiều người phân đề sáng tác, có tính cách khiêm nhượng.

[1] Nhà của Hạ Tri Chương 賀知章 ở Kính Hồ (hay Giám Hồ), thuộc Thiệu Hưng, Chiết Giang.
[2] Tức Lục Du 陸遊, nhà ở Tây Thôn, Tam Sơn, gần Kính Hồ.
[3] Khách đi chơi rửa chân dưới hồ, có sao trên Ngân Hà phản chiếu xuống mặt nước.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Hiếu Quang » Phú đắc Việt sơn Việt thuỷ