19/05/2022 15:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lý xử sĩ sơn cư
李處士山居

Tác giả: Vương Duy - 王維

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 15/01/2010 06:32

 

Nguyên tác

君子盈天階,
小人甘自免。
方隨練金客,
林上家絕巘。
背嶺花未開,
入雲樹深淺。
清晝猶自眠,
山鳥時一囀。

Phiên âm

Quân tử doanh thiên giai,
Tiểu nhân cam tự miễn.
Phương tuỳ luyện kim khách,
Lâm thượng gia tuyệt hiến.
Bối lĩnh hoa vị khai,
Nhập vân thụ thâm thiển.
Thanh trú do tự miên,
Sơn điểu thì nhất chuyển.

Bản dịch của Trần Văn Nhĩ

Quân tử chật triều đình
Tiểu nhân xin rút ngay
Luyện đan theo được khách
Nhà tựa núi mà hay
Bên đá hoa chưa nở
Rậm thưa cây chạm mây
Sáng banh còn ngủ nướng
Chim núi hót chuyền cây
Nguồn: Tuyển tập thơ Đường - Quyển I, NXB Văn nghệ, 2009

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Duy » Lý xử sĩ sơn cư