18/05/2021 14:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuổi trẻ
Juventud

Tác giả: Octavio Paz Lozano

Nước: Mexicô
Đăng bởi hongha83 vào 15/10/2019 20:19

 

Nguyên tác

EL salto de la ola
más blanca
cada hora
más verde
cada día
más joven
la muerte

Bản dịch của Trương Đăng Dung

Sóng nhảy
trắng hơn
mỗi giờ
xanh hơn
mỗi ngày
trẻ hơn
chết
Nguồn: Văn học nước ngoài (6-1996), Hội Nhà văn Việt Nam, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Octavio Paz Lozano » Tuổi trẻ