18/04/2021 08:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phố huyện

Tác giả: Hồ Dzếnh - Hà Triệu Anh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi demmuadong vào 17/01/2007 20:59

 

Vài thanh lá dựng làm hè
Vài nhà tranh yếu vai kề sát nhau
Phố tôi không dáng buồn rầu
Khó khăn của kẻ làm màu vô duyên

Ba ngày một chuyến xe lên
Chở thư và chất người lên mui hàng
Nhôn nhao trẻ nít xóm làng
Rủ nhau ra ngắm, ra bàn tán nhau

Chợ thường không họp được lâu
Chậm thì giờ rưỡi, còn mau nửa giờ
Khi vàng đứng bóng im trưa
Tiếng khô lá rụng làm thưa phố phường

Rèm quây, che kín bụi đường
Chủ hàng vắt cẳng lên giường ngáy xâu
Im cho đến lúc trống lầu
Nổi giờ trịnh trọng vào hầu quan trên

Họa hoằn phố ghếch cờ lên
Đón xe quan Sứ từ bên tỉnh về...
Rồi ngày, một chuỗi ngày mê
Lại gieo khói chết lên hè thê lương
Nguồn: Hồ Dzếnh, Quê ngoại, NXB Hoa Tiên, Sài Gòn, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Dzếnh » Phố huyện