04/08/2021 16:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh cảnh Hà Nội

Tác giả: Nguyễn Công Trứ - 阮公著

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 14/11/2007 15:33

 

Chẳng thơm cũng thể hoa nhài
Dẫu không lịch sự cũng người Trường An
Hồi thủ khả lân ca vũ địa[1]
Đất Trường An là chốn đế kinh
Nước non một dải hữu tình
Giời Nam Việt trước gây đồ đế kỉ,
Người thôn ổ, dấu phong lưu thành thị.
Đất kinh kì riêng một áng lâm tuyền
Men sườn non tiếng mục véo von
In mặt nước buồm ngư lã chã
Hoa thảo kỉ kinh xuân đại tạ[2]
Giang sơn trầm tiếu cổ hưng vương[3]
Đồ thiên nhiên riêng một bức tang thương
Khách du lãm coi chừng thăm hỏi
Đã mấy độ sao dời vật đổi
Nào vương cung, đế miếu đâu nào?
Mỉa mai vượn hót anh chào.
[1] Quay đầu trông cảnh cố đô mà thương.
[2] Cỏ hoa đã trải bao phen thay đổi.
[3] Non sông cười thầm những cuộc hưng vong.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Công Trứ » Vịnh cảnh Hà Nội