27/10/2020 08:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương Quan khúc - Lý Công Trạch
陽關曲-李公擇

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 30/12/2006 18:40

 

Nguyên tác

濟南春好雪初晴。
才到龍山馬足輕。
使君莫忘霅溪女,
還作陽關腸斷聲。

Phiên âm

Tế Nam xuân hảo tuyết sơ tình,
Tài đáo Long Sơn mã túc khinh.
Sứ quân mạc vong Tráp Khê nữ,
Hoàn tác Dương Quan trường đoạn thanh.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xuân tươi tuyết tạnh Tế Nam
Ngựa bay nhẹ vó, Long San trở về
Sứ quân nhớ gái Tráp Khê
Ruột đau hát khúc não nề Dương Quan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Dương Quan khúc - Lý Công Trạch