07/10/2022 19:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kỳ 21
其二十一

Tác giả: Vũ Phạm Hàm - 武范邯

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 01/10/2018 22:53

 

Nguyên tác

雲捲珠簾劍旆高,
雁迷寒雨下空壕。
因恩桂蠹傷肌骨,
莫向林泉改鬢毛。
遙為晚花吟白菊,
還應選地種仙桃。
釣鄉天里斷消息,
宮豎陌塵何太勞。

Phiên âm

Vân quyển châu liêm kiếm bái cao,
Nhạn mê hàn vũ hạ không hào.
Nhân ân quế đổ[1] thương cơ cốt,
Mạc hướng lâm tuyền cải mấn mao.
Dao vị vãn hoa ngâm bạch cúc,
Hoàn ưng tuyển địa chủng tiên đào.
Điếu hương thiên lý đoan tiêu tức,
Cung thụ mạch trần hà thái lao.

Dịch nghĩa

Mây vén rèm châu, gươm cờ treo cao,
Chim nhạn bay mê dưới mưa lạnh, ướt rơi xuống hào không.
Nhân nghĩ tới (nhờ lộc vua như) con sâu quế mà thêm thương gân cốt,
Chớ có quay đầu về nơi rừng núi để cho mái tóc thêm sợi bạc.
Thấy hoa nở muộn mà thêm nhớ câu thơ bạch cúc,
Lại còn đang chọn đất tốt để trồng giống đào tiên.
Làng chài ở nơi cách xa muôn dặm không chút tin tức gì,
Đường quan lộ gian nan, sao không mệt nhọc.

Bản dịch của Nguyễn Đức Toàn (II)

Mây cuốn rèm châu gươm bái cao,
Nhạn say mưa lạnh rớt xuống hào.
Ơn trên sâu quế thương gân cốt,
Chẳng hướng lâm tuyền tóc bạc hao.
Xa ngắm chiều thu ngâm bạch cúc,
Lại còn chọn đất giống tiên đào.
Quê trài muôn dặm không tin tức,
Đường quan gian khó lại gian lao.
Các câu được trích từ:
- Câu 1. Hứa Hồn, Đồ kinh Ly sơn (câu 4)
- Câu 2. Hứa Hồn, Đăng Lạc Dương cố thành (câu 6)
- Câu 3. Bì Nhật Hưu, Bệnh Khổng tước (câu 5)
- Câu 4. Chương Ngại, Tống Tạ Tiến sĩ quy Mân (câu 8)
- Câu 5. Lục Quy Mông, Biệt thự hoài quý (câu 5)
- Câu 6. Đàm Dụng Chi, Tống Đinh đạo sĩ quy Nam Trung (câu 8)
- Câu 7. Đàm Dụng Chi, Vị thành xuân vãn (câu 7)
- Câu 8. Ôn Đình Quân, Đồ trung ngẫu tác (câu 8)

[1] Loại sâu sống nhờ trên thân quế, dùng để dụ chỉ kẻ bầy tôi ăn lộc vua.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Hàm » Kỳ 21