25/10/2021 04:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phụng hoạ sơ xuân hạnh Thái Bình công chúa nam trang ứng chế
奉和初春幸太平公主南莊應制

Tác giả: Lý Ung - 李邕

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 22/02/2009 16:07

 

Nguyên tác

傳聞銀漢支機石,
復見金輿出紫微。
織女橋邊烏鵲起,
仙人樓上鳳凰飛。
流風入座飄歌扇,
瀑水侵階濺舞衣。
今日還同犯牛斗,
乘槎共逐海潮歸。

Phiên âm

Truyền văn Ngân Hán chi cơ thạch,
Phục kiến kim dư xuất Tử Vi.
Chức Nữ kiều biên Ô Thước khởi,
Tiên nhân lâu thượng Phụng Hoàng phi.
Lưu phong nhập toạ phiêu ca phiến,
Bộc thuỷ xâm giai tiễn vũ y.
Kim nhật hoàn đồng phạm Ngưu, Đẩu,
Thừa tra cộng trục hải triều quy.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Nghe đồn Ngân Hán còn đá dệt
Lại thấy xe vàng vượt Tử Vi
Chức Nữ bên cầu Ô Thước dựng
Người tiên trên gác Phượng Hoàng phi
Gió vần cung quán lay ca quạt
Thác đổ sân thềm ẩm vũ y
Nay buổi chung vai vượt Ngưu, Đẩu
Cưỡi bè cùng lướt biển sóng về
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Ung » Phụng hoạ sơ xuân hạnh Thái Bình công chúa nam trang ứng chế