03/02/2023 10:07Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa nước nổi

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 24/03/2016 22:57

 

Mùa mưa nước nổi lục bình xiêu
Nước đổ quê tôi chảy một chiều
Xuôi thuyền đi hái hoa điên điển
Canh ngọt, cua đồng tôi ấp iu
Đứa bé giăng câu vừa dỡ lưới
Bắt được cá chài í ới kêu
Ở trên gò đất cò đang đói
Lả cánh xa nhà bay khẳng khiu

Tháng tám làng tôi lũ lụt nghèo
Gác lều trên ngọn sống cheo leo
Đêm về trăng sáng soi vằng vặc
Mặt sóng theo làn gió heo heo
Bao năm tháng tháng chòm hom khói
Lủng lẳng cành na xao xác reo
Đợi con nước lớn - ròng êm ả
Từ giã cành cây thoát cảnh nghèo.
Nguồn: Hai tâm hồn, NXB Thanh niên, 2003

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Mùa nước nổi