04/02/2023 03:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xiếc Trung Hoa

Tác giả: Vũ Quần Phương - Vũ Ngọc Chúc

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 21/01/2009 00:02

 

Các cháu về chơi đòi xem xiếc
Tết này có diễn xiếc Trung Hoa
- Ông có đi không?
- Ông chả thiết!
Xiếc ta đang diễn khắp muôn nhà
Tết Đinh Hợi, 2007.

Nguồn: Chỗ ấy sóng... (thơ), Vũ Quần Phương, NXB Hội nhà văn, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Quần Phương » Xiếc Trung Hoa