28/09/2022 07:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Song Tỉnh đồ
雙井圖

Tác giả: Từ Đắc Chi - 徐得之

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/12/2020 17:14

 

Nguyên tác

異時生出鬼門關,
及去宜州竟不還。
意者早知名是累,
持鋤應只在家山。

Phiên âm

Dị thời sanh xuất Quỷ Môn quan,
Cập khứ Nghi Châu[1] cánh bất hoàn.
Ý giả tảo tri danh thị luỵ,
Trì sừ ứng chỉ tại gia san.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Gặp thời lạ sống ra Ải Quỷ,
Đến Nghi Châu rồi chẳng trở về.
Biết sớm rằng có danh có luỵ,
Thà cuốc cày mãi ở chốn quê.
[1] Thuộc thành phố Hà Trì 河池, trung bộ Quảng Tây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Từ Đắc Chi » Song Tỉnh đồ