24/05/2024 17:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự thán
自嘆

Tác giả: Ngô Vĩ Nghiệp - 吳偉業

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi hongha83 vào 30/05/2008 23:02

 

Nguyên tác

誤盡平生是一官,
棄家容易變名難。
松筠敢厭風霜苦,
魚鳥猶思天地寬。
鼓枻有心逃甫里,
推車何事出長幹?
旁人休笑陶弘景,
神武當年早掛冠。

Phiên âm

Ngộ tận bình sinh thị nhất quan,
Khí gia dung dị biến danh nan.
Tùng quân cảm yếm phong sương khổ,
Ngư điểu do tư thiên địa khoan.
Cổ duệ hữu tâm đào Phủ Lý,
Thôi xa hà sự xuất trường can?
Bàng nhân hưu tiếu Đào Hoằng Cảnh[1],
Thần Vũ đương niên tảo quải quan.

Bản dịch của Nguyễn Thị Bích Hải

Quan trường lầm lỡ một đời ta
Đổi họ thay tên thật khó mà
Tùng trúc chi nề sương gió khổ
Cá chim còn nhớ biển trời xa
Gõ chèo có ý về ẩn dật
Đẩy xe đâu phải rút tre ngà ?
Không biết chớ chê Đào Hoằng Cảnh
Sớm treo mũ áo bỏ quan nha
[1] Tả vệ điện trung tướng quân thời Nam Tề. Năm 492 niên hiệu Vĩnh Minh thứ 10 ông cởi triều phục treo ở cửa Thần Vũ, từ quan. Ngô Vĩ Nghiệp dùng điển cố này để nói về cảnh ngộ của mình.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngô Vĩ Nghiệp » Tự thán