01/12/2020 06:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nằm bệnh viện gửi Diệu

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 17/04/2020 09:13

 

Tập đi, tập đứng, lại yên ngồi
Số một thân ta báo động rồi
Cận hứa từ đây thôi ỷ sức
Gắng theo hết thế kỷ hai mươi

Cái dạ yêu đời không thể can:
Đàn bầu dây đã vặn lên cần
Hễ đời chạm đến liền vang động
Một tiếng vê là vạn tiếng ngân

Hai đứa rồi ra nghĩ cũng kỳ
Thương nhau hơn ruột thịt dường ni
Mà đàn mỗi đứa riêng âm sắc
Cuộc sống muôn màu, lặp lại chi!

Không lặp trùng nhau, nhưng cảm nhau
Tử Kỳ xưa chết, Bá Nha sầu
Nhưng ta hai đứa cầm đàn vững
Xã hội tri âm, đàn lắng sâu

Và hiểu nhau cho đến nỗi này:
Đôi câu thơ Cận viết chưa hay
Diệu bèn nhuận sắc mà Huy Cận
Như máu truyền tay lấy tự tay

Yêu bạn, Mông-te tự giải lời:
“Bởi vì là bạn, vì là tôi[1]
Vì là Diệu, Cận nên ta đã
Quyện với nhau làm một trái đôi[2]
Bệnh viện Việt - Xô, 5-12-1974

Nguồn: Huy Cận toàn tập (tập 1), NXB Văn học, 2011
[1] Câu trên là của văn hào Pháp Montaigne. Khi Montaigne kết bạn với La Boétie đã viết: “Nếu người ta hỏi tại sao tôi yêu bạn, tôi chỉ có thể nói: bởi vì là anh ấy, bởi vì là tôi”.
[2] Hai trái dính làm một, ta thường gặp như trái chuối đôi, trái nhãn đôi.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Nằm bệnh viện gửi Diệu