06/10/2022 20:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bé đi nhà trẻ

Tác giả: Nguyễn Anh Nông

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 20/07/2007 00:54

 

(Tặng Hùng 3 tuổi)

Bé đi nhà trẻ
Bằng xe mẹ đèo
Ơ, con bướm nhỏ
Cứ đòi bay theo.

Bướm ơi, bướm ơi
Kìa hoa huệ trắng
Kìa, hoa cúc vàng
Hoa bèo như lửa
Nở trong ao làng...
Bướm bay theo thế
Quên loài hoa chăng?

Bướm hay dối mẹ
Bướm hay la cà
Bướm hư lắm đấy
Mẹ không yêu mà!

Nếu bướm cũng ngoan
Biết nghe lời mẹ
Cùng đi nhà trẻ
Lên xe, mẹ đèo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Anh Nông » Bé đi nhà trẻ