06/07/2022 23:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Tim ta ơi, chúng mình sẽ quên chàng”
“Heart, we will forget him”

Tác giả: Emily Dickinson

Nước: Mỹ
Đăng bởi hongha83 vào 02/04/2008 21:57

 

Nguyên tác

Heart, we will forget him
You and I, tonight.
You may forget the warmth he gave,
I will forget the light.

When you have done, pray tell me,
That I my thoughts may dim;
Haste! lest while you’re lagging,
I may remember him!

Bản dịch của (Không rõ)

Tim ta ơi, chúng mình sẽ quên chàng
Tim và ta, đêm nay quên lãng.
Ta thì sẽ quên đi ánh sáng.
Còn tim có thể quên hơi ấm chàng trao.

Khi tim đã quên rồi, cầu khẩn ta,
Để ta khiến ý nghĩ mình mờ mịt;
Mau lên! kẻo trong khi tim chậm chạp
Ta có thể lại nhớ đến chàng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Emily Dickinson » “Tim ta ơi, chúng mình sẽ quên chàng”