07/07/2020 01:11Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hạ lục nguyệt vọng dạ Minh Châu Trần Trinh Cáp tiên sinh giai khách tịnh nữ thi nhân đồng phiếm chu vu Hương giang đắc cú tương thị hoạ vận dĩ đáp
夏六月望夜明洲陳貞詥先生偕客並女詩人同泛舟于香江得句相示和韻以答

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 18/01/2015 21:39

 

Nguyên tác

人於江上泛吟船,
我獨徘徊江水邊。
無分酒杯相酩酊,
豈知明月又團圓。
漁翁唱罷滄浪曲,
遊客敲來綠綺絃。
如此風流如此夜,
簫聲恨不倚鳴舷。

Phiên âm

Nhân ư giang thượng phiếm ngâm thuyền,
Ngã độc bồi hồi giang thuỷ biên.
Vô phận tửu bôi tương mính đính,
Khởi tri minh nguyệt hựu đoàn viên.
Ngư ông xướng bãi Thương Lang[1] khúc,
Du khách sao lai Lục Ỷ[2] huyền.
Như thử phong lưu như thử dạ,
Tiêu thanh hận bất ỷ minh huyền.

Dịch nghĩa

Người khác thì đang ở trên thuyền dạo chơi và ngâm thơ
Còn ta lại một mình quanh đi quẩn lại bên bờ sông
Không có duyên cùng nâng chén say tuý luý
Sao mà không biết trăng trong là dịp hội ngộ
Ông chài hát xong rồi bài ca Thương Lang
Du khách lại gảy khúc đàn Lục Ỷ
Phong lưu như vậy, lại gặp được đêm như vậy
Tiếc có tiếng sáo vi vu mà không được ngồi bên mạn thuyền

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Trên sông người dạo chiếc thuyền thơ
Quanh quẩn mình ta chốn bến bờ
Chẳng được cùng say bên chén rượu
Hết rồi dịp gặp buổi trăng mơ
Thương Lang chài hát xong câu hát
Lục Ỷ khách đàn lộng tiếng tơ
Mấy thuở phong lưu đêm mấy thuở
Sáo ru tiếc chẳng mạn thuyền chờ
[1] Tên vùng đất. Sở từ bài "Ngư phu" 漁夫 có bài hát "Thương lang ca" 滄浪歌. Ý chỉ vùng sông nước.
[2] Tên một loại đàn, một điệu đàn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Hạ lục nguyệt vọng dạ Minh Châu Trần Trinh Cáp tiên sinh giai khách tịnh nữ thi nhân đồng phiếm chu vu Hương giang đắc cú tương thị hoạ vận dĩ đáp