29/05/2023 19:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tết không về được

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 29/08/2022 17:28

 

Quê nhà xa tít tắp,
sao cành đào cứ tươi.
Tết này không về được,
vui gì thế hoa ơi!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Tết không về được