07/10/2022 19:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Điện về hợp tác xã

Tác giả: Huy Cận - Cù Huy Cận

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/11/2020 12:17

 

Những cột điện mới tình
Sắp hàng vào ngõ xóm
Những dây điện song hành
Kẻ trang đẹp trời xanh.

Trên trang mới vỡ lòng
Bé em tập sổ thẳng
Trên trang mới cánh đồng
Điện thẳng, nước ngang dòng.

Cô chấm vở, bé khoe:
Cháu vẽ nhiều cột điện!
Cô bảo: năm cột nhoè
Chưa đủ hàng điện chuyển!

Bé ngồi nghiêm nét mặt
Lại gạch sổ hàng hàng
Tập xây đời hợp tác
Những nét dọc đường ngang.
Tại HTX Tân Phong, 23-10-1966

Nguồn: Huy Cận, Hai bàn tay em, NXB Kim Đồng, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huy Cận » Điện về hợp tác xã