03/12/2021 21:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài 10

Tác giả: Nguyễn Hữu Chỉnh - 阮有整

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Tây Sơn
Đăng bởi Thai NQ vào 29/04/2013 12:15

 

Muốn mong thánh đức nhận chi đâu
Mưu mạnh này ai kẻo thẳm sâu
Gắp lửa hư không làm mống họa
Bắt bò bỗng chốc buộc cành dâu
Hổ lòng quân tử lòng tơ rối
Tưởng nghĩa Di Tề nước mắt mầu
Giữ đạo quân thần mình chẳng quản
Trời cao đã cậy có trên đầu
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 73, 7-1923

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Hữu Chỉnh » Bài 10