22/09/2023 16:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ký Sầm Gia Châu
寄岑嘉州

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 14:48

 

Nguyên tác

不見故人十年餘,
不道故人無素書。
願逢顏色關塞遠,
豈意出守江城居。
外江三峽且相接,
鬥酒新詩終日疏。
謝脁每篇堪諷誦,
馮唐已老聽吹噓。
泊船秋夜經春草,
伏枕青楓限玉除。
眼前所寄選何物,
贈子雲安雙鯉魚。

Phiên âm

Bất kiến cố nhân thập niên dư,
Bất đạo cố nhân vô tố thư.
Nguyện phùng nhan sắc quan tái viễn,
Khởi ý xuất thủ giang thành cư.
Ngoại giang Tam Giáp thả tương tiếp,
Đẩu tửu tân thi chung nhật sơ.
Tạ Diễu[1] mỗi thiên kham phúng tụng,
Phùng Đường[2] dĩ lão thính xuy hư.
Bạc thuyền thu dạ kinh xuân thảo,
Phục chẩm thanh phong hạn ngọc trừ.
Nhãn tiền sở ký tuyển hà vật,
Tặng tử Vân An song lý ngư.

Dịch nghĩa

Hơn mười năm rồi tôi không gặp người cũ,
Không nói đến việc người cũ không có thư nữa.
Mong được gặp mặt nơi quan ải xa,
Chứ đâu có phải bỏ đi ra cạnh thành sông mà ở đâu.
Bên ngoài sông nơi Tam Giáp có thể tiếp nhau,
Đấu rượu thơ mới suốt ngày.
Mỗi bài của Tạ Diễu ham nghiền ngẫm,
Phùng Đường đã già nghe thấy thở hổn hển.
Đêm thu đậu thuyền vượt qua cỏ non,
Nằm gối cây phong xanh bị thềm ngọc ngăn.
Trước mắt chọn cái gì để gửi,
Tặng anh cặp cá chép vùng Vân An vậy.

Bản dịch của Phạm Doanh

Bạn cũ không gặp, mười năm dư,
Chưa kể bạn cũ chẳng có thư.
Mong coi nhan sắc nơi biên tái,
Há chọn bên sông chốn định cư.
Ngoài sông Tam Giáp ta cùng gặp,
Suốt buổi uống rượu với làm thơ.
Mỗi bài Tạ Diễu ngâm ư ử,
Tuổi lão Phùng Đường thở khò khừ.
Đêm thu thuyền đậu qua cỏ mướt,
Phong biếc đầu kê bệ ngọc chừa.
Trước mắt chọn gì để đem gửi,
Tặng bạn, Vân An cặp lý ngư.
(Năm 766)

Nguyên chú: "Châu cứ Thục giang ngoại" 州據蜀江外 (Châu ở ngoài sông Thục, Tứ Xuyên).

[1] Nhà thơ nước Tề thời Nam triều.
[2] Người thời Tây Hán, làm quan qua nhiều đời vua. Tới đời Hán Vũ Đế cử ông chức vụ mới, lúc đó đã hơn chín chục tuổi, ông từ chối và đưa con ra làm thay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Ký Sầm Gia Châu