18/01/2021 18:26Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Từ rày buộc chỉ cổ tay

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 10:42

 

Từ rày buộc chỉ cổ tay
Chim đậu thì bắn, chim bay thì đừng
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Từ rày buộc chỉ cổ tay