16/08/2022 11:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hựu hạ Đặng quốc lão

Tác giả: Nguyễn Quý Đức - 阮貴德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/05/2020 22:49

 

Tựa danh quốc lão đối hiển hoà,
Thiêm[1] chút trọng danh mính[2] thật thà.
Đồng nội hiềm chăng bò lại cỏ,
Chợ trưa khôn chác[3] rượu nồng hoa.
Noi lời hẹn cũ phô ơn chúa,
Theo thói dân quê tạm cửa nhà.
Quang nghĩa anh em cười mặc chịu,
Vậy cho rắn[4], bạn bảy mươi ta.
Tiêu đề bằng chữ Hán, nghĩa là: Lại mừng Đặng quốc lão.

Đặng quốc lão tức Đặng Đình Tướng.

Nguồn: Tổng tập văn học Nôm Việt Nam (tập II), Viện Khoa học Xã hội Việt Nam, NXB Khoa học Xã hội, 2008
[1] Ý nói khiêm tốn.
[2] Lời hẹn ước, lời thề bồi.
[3] Mua (từ cổ).
[4] Rắn giỏi, khoẻ mạnh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Quý Đức » Hựu hạ Đặng quốc lão