15/07/2020 19:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chiều chiều mây phủ Sơn Trà

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi cỏ hoang vào 04/12/2008 03:38

 

Chiều chiều mây phủ Sơn Trà,
Sóng xô cửa Đại trời đà chuyển mưa.
Công đâu công uổng công thừa,
Công đi gánh nước tưới dừa Tam Quan.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Chiều chiều mây phủ Sơn Trà