27/10/2021 03:41Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trú mộng
晝夢

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 09/10/2012 09:16

 

Nguyên tác

二月饒睡昏昏然,
不獨夜短晝分眠。
桃花氣暖眼自醉,
春渚日落夢相牽。
故鄉門巷荊棘底,
中原君臣豺虎邊。
安得務農息戰鬥,
普天無吏橫索錢。

Phiên âm

Nhị nguyệt nhiêu thuỵ hôn hôn nhiên,
Bất độc dạ đoản trú phân miên.
Đào hoa khí noãn nhãn tự tuý,
Xuân chử nhật lạc mộng tương khiên.
Cố hương môn lộng kinh cức để,
Trung nguyên quân thần sài hổ biên.
An đắc vụ nông tức chiến đấu,
Phổ thiên vô lại hoành tác tiễn.

Dịch nghĩa

Vào tháng hai ngủ no nê mê mệt,
Chẳng phải vì đêm ngắn mà ngày ngủ bù đâu.
Mà vì hoa đào tạo hơi ấm nên làm say mắt,
Và bến sông trời chiều, mộng đến vậy thôi.
Làng cũ nhà cửa gai góc mọc đầy,
Nơi trung nguyên, vua tôi ở cạnh bày lang sói.
Làm sao lo canh tác và ngưng hẳn giặc giã,
Để khắp chốn quan lại hết sách nhiễu dân.

Bản dịch của Nhượng Tống

Một giấc ly bì giữa tháng hai
Phải rằng ngày ngắn ngủ bù chơi
Chiều xuân ấm áp hoa say mất
Bóng xế mông mênh mộng ghẹo người
Nước cũ vua kề lưng gấu sói
Quê xưa nhà giữa đám chông gai
Bao giờ giặc hết dân yên nghiệp
Quan chẳng ăn tiền khắp dưới trời?
(Năm 767)
Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Trú mộng