19/01/2021 06:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phượng thành

Tác giả: Bùi Giáng

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi ltvannhi vào 20/12/2012 14:58

 

Lên mù sương xuống mù sương
Khóc trong tri dũng cuối đường hở hang
Đổ xiêu trời biển điêu tàn
Một sân lầm cát khôn hàn âm thanh
Ý trong tờ vẽ trắng ghềnh
Rừng ong bay mất phượng thành ve kêu
Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bùi Giáng » Phượng thành