29/05/2022 06:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trời sao trời ở chẳng cân

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 22:54

 

Trời sao trời ở chẳng cân
Kẻ ăn không hết, người lần không ra
Người thì mớ bảy, mớ ba
Người thì áo rách như là áo tơi
Cả đời khốn khổ, chua cay
Ước ao có được một ngày làm vua
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Trời sao trời ở chẳng cân