29/10/2020 20:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Một kẻ tu hành

Tác giả: Nguyễn Anh Nông

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 08/08/2007 11:34

 

(Tặng M)

Kiêng khem, xa lánh đời trần tục
Siêu thoát mong lên cõi Niết Bàn
Không chùa, không tượng, không nhang khói
Mình ta vò võ ánh trăng chan.
Cao Bằng, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Anh Nông » Một kẻ tu hành