28/06/2022 10:53Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Linh hồn

Tác giả: Ko Un - 고은

Nước: Hàn Quốc
Đăng bởi hongha83 vào 16/12/2011 02:19

 

Nguyên tác

풍뎅이었습니다
나방이었습니다
청솔귀뚜라미였습니다
오로지 불빛이라면 마구 달려갔습니다
죽은 뒤로는 새로 와서 처음 이빨 나는 아기였고
밤새 뒤척여 지새우는 파도들이었습니다 그 시절의
너는 그리고 나는

Bản dịch của Lê Đăng Hoan

Là con bọ hung
Là con bướm
Là con dế thông xanh
Chỉ cần có ánh lửa là chạy đi tán loạn
Là đứa trẻ sau khi chết lại trở về mới mẻ mọc chiếc răng đầu tiên
Là những ngọn sóng dập dình suốt đêm thức trắng
Anh và em ở trong khoảnh khắc đó
Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ko Un » Linh hồn