22/01/2021 07:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nước trong nước chảy quanh chùa

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/03/2015 15:33

 

Nước trong nước chảy quanh chùa,
Không yêu ta cũng bỏ bùa cho yêu.
Khảo dị:
Đến đây trước giếng sau chùa,
Không yêu ta cũng bỏ bùa cho yêu.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Nước trong nước chảy quanh chùa