01/10/2023 06:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bút nở hoa đàm

Tác giả: Vũ Hoàng Chương - 武黃遧

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2017 06:48

 

Ai sẽ là người trong tương lai
Một sớm một chiều
Vươn tay hái cành hoa Thương Yêu
Làm bút viết,
Nối vào trang sử loài người
Vẫn chép
Từ lâu
Bằng gươm, bằng súng đạn
Của Mông Cổ Thành-cát-tư Đại Hãn
Của Nã-phá-luân Hoàng đế Âu châu?

Bút sa nở trắng bồ câu
Xé đường bay, vỏ đêm sầu rách bung.

Dư ảnh chiến thuyền chưa nhạt
Hồi âm ngựa trận còn rung,
Từng đã lên màu sát phạt
Hồn Chữ linh lung,
Từng đã say men gió cát
Hơi văn chập chùng;
Muôn nét Sử, một nghe triều nhựa mát
Thấm quanh mình, cất cánh sẽ bay tung.

Ôi, mùa đăng trình,
Có hoa làm bút
Nhựa tuôn giòng mực trắng tinh và trang giấy mang mang nằm đợi phút
Quay về bản thể nguyên trinh!
Đâu đó Trường Sa Quảng đảo
Vật vờ tro bụi chúng sinh?
Ngang dọc xương phơi...
     chừ... Nam Việt Bắc Bình!
Cao thấp máu trôi...
     kìa... Đông Tây Bá Linh!
Ác mộng ấy phải không còn dấu vết!

Ai sẽ là người, cánh tay hào kiệt,
Trong tương lai, một sớm một chiều,
Đủ sức hái cành hoa làm bút viết
Những vần Thương Yêu?
Saigon, tháng 11, 1965

Nguồn: Ánh trăng đạo lý, Nha Tuyên uý Phật giáo xuất bản, 1966

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Hoàng Chương » Bút nở hoa đàm