08/10/2022 01:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tự Thương Sơn túc ẩn cư
自商山宿隱居

Tác giả: Tô Quảng Văn - 蘇廣文

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi hongha83 vào 07/03/2009 23:01

 

Nguyên tác

聞道桃源堪避秦,
尋幽數日不逢人。
煙霞洞裏無雞犬,
風雨林中有鬼神。
黃公石上三芝秀,
陶令門前五柳春。
醉臥白雲閒入夢,
不知何物是吾身。

Phiên âm

Văn đạo Đào Nguyên[1] kham tị Tần,
Tầm u sổ nhật bất phùng nhân.
Yên hà động lý vô kê khuyển,
Phong vũ lâm trung hữu quỷ thần.
Hoàng công[2] thạch thượng tam chi tú,
Đào lệnh[3] môn tiền ngũ liễu xuân.
Tuý ngoạ bạch vân nhàn nhập mộng,
Bất tri hà vật thị ngô thân.

Dịch nghĩa

Nghe nói trong suối Đào Nguyên có thể tị nạn nhà Tần,
Tìm người trong chốn u tịch đó đã mấy ngày mà không thấy ai.
Trong động đầy mây khói không có chó gà,
Trong mưa gió có quỷ thần.
Trên hòn đá Hoàng thạch công có ba cây nấm đẹp,
Trước cửa nhà quan lệnh họ Đào có năm cây liễu.
Say rượu nằm thấy mây trắng len vào mộng,
Không còn biết ta là ai nữa.

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Nghe nói nguồn Đào lánh nạn Tần,
Bao ngày chẳng gặp dấu nhàn nhân.
Khói mây động vắng không gà chó,
Mưa gió rừng thiêng có quỷ thần.
Trên hòn Hoàng Thạch ba cành thắm,
Trước ngõ Đào Tiềm năm liễu xuân.
Mây trắng say nằm yên giấc mộng,
Đâu còn biết vật vốn là thân.
Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1996
[1] Câu chuyện do Đào Tiềm kể về tiên nhân sống ở Đào Nguyên, nhưng khi quan huyện Vũ Lăng sai lính đến tìm thì không thấy gì hết.
[2] Tức Hoàng Thạch Công. Tích Trương Lương được một ông già trao cho bí kíp, nhờ học bí kíp Trương Lương có tài giúp Lưu Bang diệt Tần lập Hán. Trước khi chia tay, ông già có dặn Trương Lương 13 năm sau, thấy hòn đá vàng dưới chân núi Cốc Thành đó chính là ta. Khi Trương Lương đúng hẹn tới, quà thấy hòn đá vàng, bèn đem về thờ, và gọi hòn đá là Hoàng Thạch Công.
[3] Tức Đào Tiềm (365-427), tự Uyên Minh, người đời Tấn, từng giữ chức lệnh ở huyện Bành Trạch, chưa đầy ba tháng đã từ quan ở ẩn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Quảng Văn » Tự Thương Sơn túc ẩn cư