23/03/2023 20:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phong Vân túc vũ

Tác giả: Nguyễn Cư Trinh - 阮居楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 31/05/2014 23:06

 

Cao nửa lưng trời sắc thật xanh,
Mây mưa tự đó chuyển lần sinh.
Cái tinh châu ngọc lùm trên chóp,
Hạt nước cam lâm nhỏ xuống mình.
Bởi dáng nguy nga nên khí hậu[1],
Được danh thanh tú chiếm phần linh.
Thêm vào mười cảnh đây không hỗ,
Nam, Ngãi hai bên chiếm đặng hình.
Mưa tạnh Phong Vân. Phong Vân là tên ngọn núi nằm giữa Quảng Nam và Quảng Ngãi dân gian quen gọi là Eo Mây, núi cao thường có mây che, khí sắc rất đẹp.

Nguồn: Thơ văn Nguyễn Cư Trinh, Phan Hứa Thuỵ sưu tầm và giới thiệu, NXB Thuận Hoá, Huế 1989
[1] Khí chất đầy đặn.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Cư Trinh » Phong Vân túc vũ