15/06/2024 20:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cha ơi, con đã về

Tác giả: Hư Vô - Hùng Võ

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hư Vô vào 16/03/2009 02:36

 

Con quì bên bệ Chúa
Để khóc lớn cùng Cha
Nửa đời con hư mất
Xin được lần thứ tha.

Đường trần chia trăm ngả
Đâu biết đi hướng nào
Chân con đang chảy máu
Đường nào cũng bể dâu !

Cha ơi con đau quá
Cha xức dầu cho con
Từ dấu đinh tay Chúa
Dắt con khỏi roi đòn.

Cha nhân từ chí ái
Cha vô lượng vô biên
Chờ đứa con lạc lối
Về để Cha yêu thương.

Tắm con dòng nước Thánh
Rửa sạch bụi trần gian
Mặc vào chiếc áo mới
Trong lần con tái sanh.

Con đi trong phước hạnh
Cha thêm sức thêm hơi
Đường Cha là lẽ thật
Để bước tới đời đời…

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hư Vô » Cha ơi, con đã về