19/05/2022 03:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thu nguyệt
秋月

Tác giả: Trình Hạo - 程顥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 19/03/2007 17:37

 

Nguyên tác

清溪流過碧山頭,
空水澄鮮一色秋,
隔斷紅塵三十里,
白雲紅葉兩悠悠。

Phiên âm

Thanh Khê lưu quá bích sơn đầu
Không thủy trừng tiên nhất sắc thu
Cách đoạn hồng trần tam thập lý
Bạch vân hồng diệp lưỡng du du.

Bản dịch của Hải Đà

Khe Thanh nước chảy xuyên đầu núi
Thu sắc trong veo vẻ dáng trời
Lẩn khuất bụi trần bao dặm khói
Mây giăng lá đổ luống bồi hồi!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trình Hạo » Thu nguyệt