24/09/2021 13:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thế mà hoa

Tác giả: Nguyễn Sĩ Đại

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 12/06/2015 17:28

 

Ngồi buồn đếm những biệt ly
Người đi, theo bóng người đi nhạt nhoà
Thế mà hoa, thế mà hoa
Ngày xưa cứ nở như là vì anh!
1989

Nguồn: Nguyễn Sĩ Đại, Trái tim người lính (thơ), NXB Thanh niên, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Sĩ Đại » Thế mà hoa