11/05/2021 23:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Hoa Lư Đinh đế từ
題花閭丁帝祠

Tác giả: Vũ Phạm Khải - 武范啟

Thể thơ: Câu đối; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 28/06/2016 07:37

 

Nguyên tác

瞿越國當宋開寶,
花閭都是漢長安。

Phiên âm

Cồ Việt[1] quốc đương Tống Khai Bảo[2],
Hoa Lư[3] đô thị Hán Trường An[4].

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Nước Cồ Việt ngang Tống Khai Bảo,
Đô Hoa Lư sánh Hán Trường An.
Nguồn: Đông Dương thi văn tuyển, Vũ Phạm Khải, NXB Khoa học xã hội, 1991
[1] Quốc hiệu của nước Việt Nam (từ 968-979) do vua Đinh Tiên Hoàng đặt.
[2] Niên hiệu do vua Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận nước Trung Quốc đặt (từ 968-976).
[3] Kinh đô của nước Việt Nam thời Đinh-Lê nằm ở tỉnh Ninh Bình.
[4] Kinh đô nước Trung Quốc thời nhà Hán.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Khải » Đề Hoa Lư Đinh đế từ