04/12/2021 02:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoàng Hà khúc
黃河曲

Tác giả: Diêu Nãi - 姚鼐

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/12/2020 08:07

 

Nguyên tác

負羽千營臂角端,
平明卷幕北風寒。
青天西掛黃河水,
立馬長榆塞外看。
黃河繚繞漠南山,
秋盡蒲昌鴈盡還。
萬里白雲飛不去,
朝朝長結玉門關。

Phiên âm

Phụ vũ[1] thiên doanh tí giác đoan,
Bình minh quyển mạc bắc phong hàn.
Thanh thiên tây quải Hoàng Hà thuỷ,
Lập mã trường du tái ngoại khan.
Hoàng Hà liễu nhiễu mạc nam san,
Thu tận Bồ Xương[2] nhạn tận hoàn.
Vạn lý bạch vân phi bất khứ,
Triêu triêu trường kết Ngọc Môn Quan.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bờ gấp khúc ngàn doanh lính trận,
Sáng cuốn màn gió bấc lạnh run.
Treo trời tây sông Hoàng Hà đổ,
Dừng ngựa đây qua ải nhìn suông.
Núi nam vắng Hoàng Hà quanh quẩn,
Nhạn về nam thu tận Bồ Xương.
Mây trắng đứng không bay vạn dặm,
Ải Ngọc Quan sáng sáng kết sương.
[1] Tức bối “phụ vũ tiễn” 背負羽箭, mang tên trên lưng, chỉ gia nhập quân đội đánh trận.
[2] Tên đất thời cổ, nay tại đông nam Tân Cương, giáp Bồ Xương hải 蒲昌海.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diêu Nãi » Hoàng Hà khúc